Ako to funguje

Pozrite si celý proces, ktorý spolu absolvujeme od zadania vašej požiadavky až po finálny

export  2D/3D animácie alebo videa.

Animácie

Corner top Corner Bottom

Scenár / kreatíva

Prvým krokom pri tvorbe animácie je vymyslieť pútavý príbeh a vytvoriť čo najpresnejší scenár. Tento scenár obsahuje popisy jednotlivých scén a obrazov, ktoré bude obsahovať finálna animácia.

Dotted Line 1
Corner top Corner Bottom

Storyboard

Pre lepšiu predstavu pripravíme jednoduchý storyboard, v ktorom po prvýkrát uvidíte jednotlivé scény a ich rozloženie.

Dotted Line 2
Corner top Corner Bottom

Príprava grafických podkladov

Po odsúhlasení storyboardu, prichádzajú na rad grafici a ilustrátori, ktorí rozkreslia jednotlivé obrazy do finálnej grafickej podoby.

Dotted Line 3
Corner top Corner Bottom

Animácia

Všetky grafické podklady sa dostanú k animátorom, ktorí ich rozanimujú, načasujú a privedú k životu.

Dotted Line 4
Corner top Corner Bottom

Audio mastering

Po dokončení vizuálnej časti doplníme do animácie hovorené slovo, hudobný podklad a potrebné zvukové efekty.

Dotted Line 5
Corner top Corner Bottom

Export a odovzdanie

Posledným krokom je správne nastavenie formátu, veľkosti a kvality videa, podľa vašich potrieb. Následne prichádza finálny export animácie a odovzdanie do vašich rúk.

Dotted Line 6

Video

Corner top Corner Bottom

Scenár / kreatíva

Na začiatku vytvoríme scenár, ktorý bude obsahovať jednotlivé obrazy a pohľady kamery, ktoré sa budú nachádzať vo finálnom strihu.

Dotted Line 1
Corner top Corner Bottom

Storyboard / Animatik

Na základe informácií v scenári načrtneme jednoduchý koncept scén, ktoré môžeme v prípade potreby rozanimovať.

Dotted Line 2
Corner top Corner Bottom

Natáčanie / produkcia

Jeden z najdôležitejších krokov pri tvorbe videa. Samotná produkcia zahŕňa prípravu hercov, interiérov/exteriérov a ich samotného natáčania.

Dotted Line 3
Corner top Corner Bottom

Strih

Natočený surový materiál sa roztriedi a zostrihá do finálnej podoby.

Dotted Line 4
Corner top Corner Bottom

Postprodukcia

K hotovému strihu sa podľa potreby pridajú titulky, efekty alebo animácie.

Dotted Line 5
Corner top Corner Bottom

Color Grading

Jednotlivé zábery sa podľa celkovej atmosféry videa farebne upravia.

Dotted Line 6
Corner top Corner Bottom

Audio mastering

Do videa doplníme hovorené slovo, hudobný podklad a potrebné zvukové efekty.

Dotted Line 7
Corner top Corner Bottom

Export a odovzdanie

Posledným krokom je správne nastavenie formátu, veľkosti a kvality videa, podľa vašich potrieb. Následne prichádza finálny export animácie a odovzdanie do vašich rúk.

Dotted Line 8

3D

Corner top Corner Bottom

Scenár / kreatíva

Prvý, veľmi dôležitý krok, je tvorba scenáru, ktorý bude zahŕňať všetky zábery obsiahnuté vo finálnej 3D vizualizácii.

Dotted Line 1
Corner top Corner Bottom

Storyboard

Kompletný scenár rozkreslíme podľa jednotlivých scén. V tejto fáze je presne vidieť výsledné umiestnenie objektov a pohľad kamery.

Dotted Line 2
Corner top Corner Bottom

3D Modelovanie

Všetky objekty, ktoré budú zobrazené vo vizualizácii je potrebné navrhnúť a vymodelovať v 3D.

Dotted Line 3
Corner top Corner Bottom

Previzualizácie

Ako ďalší krok pripravíme základnú animáciu, na ktorej uvidíme správne načasovanie záberov a zjednodušené pohyby objektov na scéne.

Dotted Line 4
Corner top Corner Bottom

Animácia

Ak už vieme, ako sa bude pohybovať finálna kamera a koľko budú jednotlivé scény trvať, pristúpime k detailnej animácii jednotlivých 3D objektov.

Dotted Line 5
Corner top Corner Bottom

Render

Všetky doteraz absolvované kroky sa spoja do výsledného vizuálu pri finálnom renderovaní. Pri 3D animácii môže render zaberať niekoľko desiatok hodín. Výsledkom je spustiteľný video formát.

Dotted Line 6
Corner top Corner Bottom

Postprodukcia / kompoziting

V tomto kroku sa pridá do scény pozadie, textové animácie, dodatočné efekty a upraví sa farebnosť, aby sme docielili požadovaný vzhľad animácie.

Dotted Line 7
Corner top Corner Bottom

Audio Mastering

Teraz prichádzajú na rad zvukové efekty, ruchy. Vyberieme vhodnú hudbu a doplníme voiceover.

Dotted Line 8
Corner top Corner Bottom

Export a odovzdanie

Posledným krokom, je správne nastavenie formátu, veľkosti a kvality videa podľa vašich potrieb a následne finálny export a odovzdanie do vašich rúk.

Dotted Line 9
Chcem vedieť viac