Personalizované video

je jedinečná šanca ako dať vašim zákazníkom pocítiť ich výnimočnosť. Pomôže vám zvýšiť lojalitu zákazníkov, posilniť vašu značku a v neposlednom rade posilniť vaše predaje.

Ako
to funguje?

  • My vám vytvoríme video pripravené na personalizáciu
  • Váš klient si objedná tovar alebo službu
  • V reálnom čase sa mu vygeneruje personalizované video
  • Následne klient obdrží toto personalizované video prostredníctvom emailu
Roadcrossers + Motionlab

Možností personalizácie
je viacero

Dynamický
text
Dynamická poloha
& obrázky
Personalizované
poradie scén
Individuálna
ponuka

a mnoho ďalších!

Mám záujem

Výroba
personalizovaného videa

Corner top Corner Bottom

Celý kreatívny proces začína prípravou scenáru, ktorý využíva dostupné dáta o zákazníkovi a zároveň spĺňa ciele, ktoré chceme videom dosiahnuť.

Dotted Line 1
Corner top Corner Bottom

Na základe scenáru vám zabezpečíme hercov, lokácie, rekvizity a samotnú produkciu videa vrátane rôznych typov scén, ktoré budú zohľadňovať možnosti personalizácie.

Dotted Line 2
Corner top Corner Bottom

Ďalším krokom je postprodukcia videa a jeho napojenie na platformu Motionlab, ktorá sa bude starať o vkladanie a generovanie konkrétnych údajov o zákazníkovi priamo do videa.

Dotted Line 3
Corner top Corner Bottom

Práca s údajmi a následné jednoduché spustenie kampane je možné vďaka širokým možnostiam integrácie do vašich obľúbených nástrojov a služieb.

Dotted Line 4
Corner top Corner Bottom

Počas trvania kampane a po jej skončení vám poskytneme detailné štatistiky a reporty, prípadne vám umožníme prístup do rozhrania, v ktorom si môžete kampane vytvárať a spravovať sami.

Dotted Line 5

Čas potrebný
na spustenie kapane

Timeline

Personalizované
videá majú
mnoho využití

Mám záujem

Zvýšenie predaja

Interná komunikácia

Plánovanie eventov

HR Marketing