MASATECH

Promo video pre spoločnosť MaSaTECH. Zaoberajú sa výrobou IMS spektrometrov, ktoré analyzujú a detegujú chemické zložky v plynných, kvapalných a tuhých skupenstvách.

Všetky projekty Chcem video

MASATECH