Audio mastering

Po dokončení vizuálnej časti doplníme do animácie hovorené slovo, hudobný podklad a potrebné zvukové efekty.