Export a odovzdanie

Posledným krokom, je správne nastavenie formátu, veľkosti a kvality videa podľa vašich potrieb a následne finálny export a odovzdanie do vašich rúk.