Export a odovzdanie

Posledným krokom je správne nastavenie formátu, veľkosti a kvality videa, podľa vašich potrieb. Následne prichádza finálny export animácie a odovzdanie do vašich rúk.