Príprava grafických podkladov

Po odsúhlasení storyboardu, prichádzajú na rad grafici a ilustrátori, ktorí rozkreslia jednotlivé obrazy do finálnej grafickej podoby.