Scenár / kreatíva

Prvý, veľmi dôležitý krok, je tvorba scenáru, ktorý bude zahŕňať všetky zábery obsiahnuté vo finálnej 3D vizualizácii.