Scenár / kreatíva

Prvým krokom pri tvorbe animácie je vymyslieť pútavý príbeh a vytvoriť čo najpresnejší scenár. Tento scenár obsahuje popisy jednotlivých scén a obrazov, ktoré bude obsahovať finálna animácia.