Animácia

Ak už vieme, ako sa bude pohybovať finálna kamera a koľko budú jednotlivé scény trvať, pristúpime k detailnej animácii jednotlivých 3D objektov.