Strih

Natočený surový materiál sa roztriedi a zostrihá do finálnej podoby.