Natáčanie / produkcia

Jeden z najdôležitejších krokov pri tvorbe videa. Samotná produkcia zahŕňa prípravu hercov, interiérov/exteriérov a ich samotného natáčania.