3D Modelovanie

Všetky objekty, ktoré budú zobrazené vo vizualizácii je potrebné navrhnúť a vymodelovať v 3D.