Storyboard / Animatik

Na základe informácií v scenári načrtneme jednoduchý koncept scén, ktoré môžeme v prípade potreby rozanimovať.