Storyboard

Kompletný scenár rozkreslíme podľa jednotlivých scén. V tejto fáze je presne vidieť výsledné umiestnenie objektov a pohľad kamery.