Postprodukcia / kompoziting

V tomto kroku sa pridá do scény pozadie, textové animácie, dodatočné efekty a upraví sa farebnosť, aby sme docielili požadovaný vzhľad animácie.