Color Grading

Jednotlivé zábery sa podľa celkovej atmosféry videa farebne upravia.