Render

Všetky doteraz absolvované kroky sa spoja do výsledného vizuálu pri finálnom renderovaní. Pri 3D animácii môže render zaberať niekoľko desiatok hodín. Výsledkom je spustiteľný video formát.